facebooktwittermail d

Mellanskog polisanmäls för boträd

Naturskyddsföreningen polisanmäler Mellanskog för att eventuellt ha avverkat ett träd som kan ha varit boträd för en hackspett.

En spillkråka matar sin unge som sticker ut huvudet ur ett bohål i ett träd.
Efter att eventuellt ha avverkat en asp som kan ha varit boträd åt en spillkråka så polisanmäls Mellanskog av Naturskyddsföreningen. FOTO: MOSTPHOTOS

I en välta med bränsleved i Borlänge har Naturskyddsföreningen Dalarna hittat en ihålig aspstock med ett fågelbo, med vad som beskrivs som färskt bomaterial. 

Mellanskog anmäls därför för artskyddsbrott enligt paragraf 4 i Artskyddsförordningen, som säger att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

– Vi har avverkat där, men har inte gjort någon egen utredning av det. Vi strävar efter att alltid ta så god hänsyn det går, men kan ha gjort fel och avvaktar nu polisens utredning, säger Marie Wickberg, kommunikationschef på Mellanskog.

Oklart rättsläge

I anmälan bedömer Naturskyddsföreningen att det kan ha varit en gråspett, gröngöling eller spillkråka som bott i trädet, varav spillkråkan klassas som ”nära hotad”.

– Jag har inte sett anmälan men däremot det underlag som Naturskyddsföreningen skickat in,  och kan konstatera att vi har olika uppfattning om tolkningen av Artskyddsförordningen, säger Marie Wickberg.

Hon fortsätter:

– Naturskyddsföreningen ser det som att varje individ har ett strikt skydd medan rättspraxis hittills har varit att se till om arten har en gynnsam bevarandestatus.

Samtidigt beskriver hon rättsläget som oklart, med domar som spretar åt olika håll.

– Det är en glidande tillämpning, och det skulle behövas att politikerna satte ned foten, avslutar hon.