facebooktwittermail d

Naturgasledning får stark kritik av LRF

Regeringen säger ja till en 77 kilometer lång naturgasledning genom Småland. Lantmännen Energi och LRF tillhör de starkaste motståndarna.

Redan 2004 sökte dåvarande Sydkraft, numera Eon, tillstånd för att bygga en naturgasledning från Gislaveds kommun via Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo till Torsvik i Jönköpings kommun.

Ledningen ska ha en kapacitet på 1,5 miljarder kubikmeter gas, motsvarande 15 terawattimmar per år. Regeringen sa i dagarna ja till ledningen.

Framtid med biogas


Regeringen bygger delvis sitt beslut på att ledningen, som byggs för fossil naturgas, i framtiden kan få större inslag av förnybar energi som biogas.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef för Lantmännen Energi, ger inte mycket för regeringens förhoppningar. Enligt honom kan gasledningen tillsammans med det befintliga nätet göra mer skada än nytta för omställningen till mer bioenergi i Sverige.

Nackdelen med fossil naturgas är att den spär på utsläppen av växthusgaser. Fördelen är att den är billig medan det är svårt att få god lönsamhet i biogasproduktionen. Att ge sken av att ledningen öppnar för mer biogas är falsk marknadsföring, anser Alarik Sandrup.

- Det tror vi inte ett dugg på. Vi tror snarare att fossilgasen sänker priserna på gasmarknaden och därmed hämmar produktionen av biogas.

Ett ytterligare utbyggt ledningsnät bäddar för ännu mer import av billig naturgas. Bara i fjol ökade den svenska användningen av naturgas med 40 procent, och steg från 12 till 17 terawattimmar.

Slår ut annan energi


Det största hotet när ledningsnätet byggs ut och naturgas vinner mark är dock kopplingen till annan bioenergi.

- Vi befarar att naturgas slår ut och minskar marknaden för inhemsk bioenergi, främst pellets och träflis, men också biogas som har svårt att konkurrera på fordonsgasmarknaden med den lågbeskattade naturgasen, säger Alarik Sandrup.

LRF kritiserar ledningen på två punkter: Dels att den öppnar för ökade utsläpp av koldioxid, dels att många markägare kommer i kläm när deras marker exproprieras för att skapa utrymme för ledningen. Jan Olsson