facebooktwittermail d

”Se till den biologiska mångfalden – globalt”

Se till den biologiska mångfalden globalt och inse värdet av aktivt jord- och skogsbruk i Sverige, skriver Per Nyström.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Biologisk mångfald är modeordet för de flesta som har åsikter om hur flora och fauna mår i Sverige. Begreppet fanns med när regeringen presenterade sin budget.

Samtliga politiska partier, myndigheter och andra förståsigpåare argumenterar för det stora värdet av biologisk mångfald. Ibland låter det som att det finns ett facit för hur naturen ska se ut. Men en definition av vad som är rätt biologisk mångfald finns så klart inte.

För naturen inte är statisk. Den har alltid förändrats över tid.

Så länge människan har funnits har vi för artens överlevnad varit tvingade att jaga – eller att bruka jord, skog och vatten. Därmed har vi alltid påverkat den biologiska mångfalden.

Förr påverkade människan mest lokalt – nu kan avtrycken bli globala. De val vi gör i Sverige kan få effekter på artrikedomen på andra delar av vår planet. Och ofta missas det globala perspektivet av dem som svartmålar svenskt jord- och skogsbruk.

Det är Ebberöds bank för den biologiska mångfalden globalt sett om vi inte kan producera varor med ursprung i de gröna näringarna i Sverige på grund av att det ställs helt orimliga krav på hänsyn till biologisk mångfald här. Att importera från länder där hänsyn till den biologiska mångfalden knappt finns är inte hållbart.

Det får inte bli så att det blir omöjligt att bedriva jord- och skogsbruk i Sverige på grund av en populistisk politik som bara tar hänsyn till en svårdefinierad biologisk mångfald här. Något jag anser att särskilt Miljöpartiet och olika miljöorganisationer torgför.

Se i stället till den biologiska mångfalden globalt och inse värdet av aktivt jord- och skogsbruk i Sverige. Det vi bör lägga kraften på är att utnyttja fotosyntesen för att på ett hållbart sätt få fram de produkter vi vill ha för att leva i ett välfärdssamhälle som inte tär på jordens ändliga resurser.

Per Nyström,

Nergården