facebooktwittermail

Naturbruksskolor mer yrkesinriktade

Senast 1 mars ska gymnasievalet vara klart. Naturbruksprogrammet blir mer yrkesförberedande med de nya regler som gäller från hösten 2011.

- Mer tid till yrkesfördjupning skapas bland annat genom att högskolebehörighet inte längre blir obligatoriskt att läsa in på yrkesprogrammen, säger Henrik Fredriksson, utbildningsråd på Skolverket.

Andra nyheter är att alla kurser som erbjuds blir nationella och fastslagna av skolverket. Gymnasieskolan blir därmed mer likriktad över landet.

Uppdelningen mellan teoretiska och yrkesförberedande program blir tydligare.

Mer specialisering


Anders Resin, rektor på Kalix Naturbruksgymnasium, är glad över den ökade yrkesfokuseringen men hade gärna gett eleverna ännu mer tid till specialisering.
- Kanske hade vi behövt ännu fler timmar med exempelvis skogsmaskiner, funderar han.

Samtidigt konstaterar han att skolorna måste klara av kostnaderna med exempelvis dyra maskiner. Han berättar också att lokala programråd ska underlätta kontakten med näringen så att utbildningen liknar branschens villkor.

Lisbeth Åhlund, rektor på Öknaskolan i Sörmland, är bekymrad över att alla inte längre automatiskt får grundläggande behörighet till högskolan.

Det är vanligt att byta yrke i dag, menar hon, och hade gärna sett en studieförberedande utgång på naturbruksprogrammet.
- SLU är väldigt nöjda med eleverna från naturbruksprogrammet, eftersom de har en bra grundförståelse, säger hon.

Vidare studier möjliga


Det är ganska vanligt att naturbruksgymnasier erbjuder sina elever möjlighet att skaffa sig naturvetenskaplig behörighet, så att de kan läsa vidare till exempelvis veterinär eller jägmästare. Denna möjlighet finns kvar, men innebär en ännu mer utökad studiekurs än tidigare.

Elever på yrkesprogram måste i så fall skaffa sig både yrkesutbildning och natur­vetenskaplig kompetens. Eva Johansson