facebooktwittermail d

Naturbruksgymnasium riskerar vite på 800 000 kronor

De allvarliga bristerna på Naturbruksgymnasiet i Kabbarp kvarstår, menar Skolinspektionen som nu hotar med vite på 800 000 kronor. 

– De flesta bristerna är redan åtgärdade, säger Johan Harryson, vd och rektor för Hvilan Utbildning.