facebooktwittermail

Naturbruksgymnasium vill utöka med nya grödor

En ökad areal skulle ge naturbruksgymnasiet Nils Holgersson möjlighet att börja odla nya grödor och därmed attrahera fler elever. Nu finns möjlighet till ett köp av en grannfastighet, om priset är det rätta.

Sockerbetor som växer på en åker.
Om markköpet genomförs vill naturbruksgymnasiet Nils Holgersson i skånska Skurup börja odla specialgrödor som till exempel sockerbetor eller lök, för att attrahera fler elever till gymnasiet. Arkivbild. FOTO: MALIN EBORN

Naturbruksgymnasiet Nils Holgersson i skånska Skurup, kan komma att få tillgång till mer mark för sin verksamhet. Det är en grannfastighet på 17 hektar god åkermark som nu är till salu. En affär som kommunala Skurups Jordbruks AB, som driver jordbruk och naturbruk vid Nils Holgerssongymnasiet, inte vill missa.