facebooktwittermail

Naturanpassat skogsbruk en vinst för samhället

Det finns många vetenskapliga belägg för att ett skogsbruk anpassat till naturen är mer hållbart, skriver Åke Wikström i en slutreplik. 

Skogsmaskin i arbete.
Skonsamt skogsbruk är bra för den biologiska mångfalden, menar Åke Wikström. FOTO: JOHAN GUNSÉUS/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ja, Tomas Lundmark har rätt i sin debattartikel. Jag och många andra har upptäckt hur naturen fungerar. Det handlar nu inte om filosofi utan om vetenskapliga belägg som vi stöder oss på.

I mitt fall är en händelse i april 2010 av stor betydelse. Dåvarande doktoranden Kristina Belfrage SLU höll ett föredrag om markens innevånare och berättade då om mykorrhizan, det vill säga svampars symbios med skogens träd.

Jag, som arbetat i 40 år inom skogsindustrin, hade aldrig tänkt så mycket på skogen utan bara att den skulle leverera tillräckligt med råvara till fabrikerna. Var det sant att denna symbios existerade och att den var en förutsättning för att både träden och svampen skulle överleva och dessutom kunde vara ett skydd mot sjukdomar eller angrepp av olika slag?

Ja, det stämmer, det är numera belagt i en omfattande forskning. Det finns nu tusentals olika mykorrhizor, alla med olika uppgifter, i våra skogar och deras roller är inte till fullo klarlagda. Varje träd kan vara kopplat till uppemot ett hundratal av dem. Varje träd kan vara kopplad till uppemot ett hundratal av dem. Visst kan man väl kalla detta för ett mysterium.

Vi vet nu också att kalhyggen medför att stora delar av svamppopulationen dör vilket kan medföra risker av olika slag för nästa trädgeneration. Kan en del av de stora problem vi har i de svenska skogarna vara ett resultat av en starkt reducerad biologisk mångfald? I en skog med lång kontinuitet finns en välutvecklad biologisk mångfald som klarat många tusen år av prövningar.

Jag månar om den svenska skogens långsiktiga hållbarhet, både socialt och ekonomiskt, och därför måste metoder för brukande förändras och anpassas till mer beprövade naturliga processer. Ett naturanpassat skogsbruk förbättrar också egenskaper som är av betydelse i alla olika förädlingsled.

Det finns mycket att vinna med en sådan strategi och den kommer att medföra att det kommer att finnas en uppsjö av platser för kontemplation, som svenskar behöver enligt Lundmark. Därtill kommer en lång rad andra ekosystemtjänster av stort värde för det svenska samhället.

Åke Wikström

Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien Avd VIII Skogsnäringens teknik