facebooktwittermail d

Natura 2000-områden särskild bevarade

Regeringen har utsett 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden.

Det bestämde regeringen på torsdagen, vilket är det steget i en lång beslutsprocess inom EU. Beslutet innebär att det slutligt fastställs att områdena ingår i nätverket Natura 2000.

- Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.ATL.nu