facebooktwittermail d

Nationell kris inom räddningstjänsten

Deltidsbrandkåren är ryggraden i räddningstjänsten på landsbygden. Att den ständigt nedvärderas leder till en ohållbar situation, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

Sverige står inför en nationell kris, men politikerna har inte insett det ännu. En hel yrkeskår inom räddningstjänsten har blivit nedvärderad. Man har slutit nya löneavtal, RIB 16, med fackförbunden Kommunal och Vision, som endast representerar cirka 2 200 av cirka 14 000 personer inom räddningstjänsten i Sverige. Största förbundet, Brandmännens riksförbund (BRF), med 8 800 medlemmar hade inte mycket att säga till om.

En hel yrkeskår körs över, framför allt deltidsbrandmän med annat yrke som huvuduppgift. Timersättningen höjs minimalt, men samtidigt sänks hela lönen genom att OB och bilersättningar försvinner. I slutänden får enskilda brandmän mindre i lön.

Trots en beredskap dygnet runt som innebär att de inte kan vara längre än fem minuter från brandstationen, alltid redo för utryckning om ett larm skulle komma.

Enligt Sveriges rikes lag ska staten se till att lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska efterlevas. Räddningstjänsten är kommunens ansvar enligt lagen.

Men kommunerna har i årtionden använt räddningstjänsten som budgetregulator och de lokala förhandlingarna har ständigt varit nederlag för de anställda. Vikten och betydelsen av Sveriges deltidskår nonchaleras, vilket är tragiskt. De är ryggraden i Sveriges räddningstjänst tillsammans med heltidskåren.

Vi blir allt fler människor i Sverige och landsbygden befolkas allt mer. Men räddningstjänsten utvecklas inte i takt med befolkningen.

Vi står inför en nationell säkerhetskris. Snart kommer ingen när det brinner, vid en trafikolycka eller ett hjärtstopp på landsbygden. För det finns inget räddningstjänst kvar. Vi behöver stärka yrket brandman och inse att grundtryggheten är allas rättighet.

Landsbygdspartiet oberoende driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar och en väl fungerande räddningstjänst även på små orter.

Erica Åhström Landsbygdspartiet oberoende Uppsala

För Landsbygdspartiet oberoende riksorganisationen:

Erika Sörengård, Ervalla

Magnus Malmsten, Norrtälje

Tjern Inga Wall, Särna

Pia-Maria Johansson, Nora

Pierre Ländell, Horn

Monica Björsell, Svenljunga

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk

Hans Boström, Hallen

Claes Littorin, Knutby

Åke Karlsson, Kolmården

Gunilla Fluur, Näsåker

Cecilia Kähäri, Storfors

Roger Stupis Andersson, Råneå