facebooktwittermail d

Nästa steg mot smartare lantbruk

Vreta Kluster samlade till seminarium om smarta lantbruk. Internet of Things, eller smarta ting, är redan verklighet hos många lantbruksföretag, men vad är nästa steg?

FOTO: VRETA KLUSTER

Smarta telefoner finns i de flesta hem och företag. Smarta hushållsapparater, värmeanläggningar, fordon och andra smarta ting, ger oändliga möjligheter till insamling av data som kan användas för att effektivisera, förbättra och förutse.

Lantbruket är mitt i en teknikrevolution och till lantbruksföretagarna vilar inte på lagrarna.

Nyligen samlades företagare från lantbruket, maskinbranschen och innovatörer för att diskutera affärsnytta med smarta ting i gröna näringar.

– I takt med att sensorer blir billigare att tillverka, möjliggör det nya sätt att övervaka djurens hälsa, något som kommer att kunna bespara lantbrukarna mycket jobb, samtidigt som man bibehåller god djurhälsa, säger Fredrik Stark i en kommentar till seminariet.

Stark teknisk utveckling

Många lantbruk har redan i dag uppkopplade maskiner och robotar i verksamheten. Självgående traktorer har presenterats av flera tillverkare under den senaste tiden. Mer beprövat och vanligt är mjölkningsrobotar, som förutom själva mjölkningen även samlar in data om korna. Djurskötaren Patricia Johnsson har under hösten gått från att arbeta med mjölkningskarusell till robotdrift.

– Det blir mer ett övervakningsjobb. Jag håller uppsikt över att allt fungerar som det ska och går igenom data som samlas in. Maskinen larmar när något avviker från det normala, Det gör att vi kan agera fortare när något är fel, och till exempel sätta in behandling snabbare på ett sjukt djur, säger hon.

I just denna verksamhet räknar man med att halvera arbetstiden samtidigt som man ökar djurvälfärden.

Smart framtid

Under seminariet diskuterades både vad som redan är smart och hur man kan utveckla fler smarta funktioner. Bland annat diskuterade smarta maskiner som talar om när de behöver service baserat på mätvärden i stället för efter tidsschema.

– Att serva och underhålla maskiner är en stor kostnad i både tid och pengar för en lantbrukare idag. Många gånger servas maskinerna på rutin. Med digitaliseringens hjälp skulle underhållet kunna ske mer behovsstyrt, vilket skulle spara pengar och ge bättre koll på maskinernas drift. Att till exempel sälja maskinfunktion som tjänst, eller kunna garantera funktion när lantbrukaren behöver maskinen blir då möjligt. Det här sker på vissa maskiner idag och är bara ett exempel på möjligheterna med digitaliseringen. Jag tror det handlar om att hela tiden utgå från branschens behov, då kommer lösningarna, säger Fredrik Stark.

I mars 2018 ska deltagarna mötas igen för att följa upp sina idéer.

– Utifrån alla goda idéer som föddes på seminariet ska vi identifiera minst tre affärsidéer att gå vidare med. Vårt mål är att skapa riktiga kommersiella projekt som ska bli till konkret affärsnytta. Det här är bara början, säger Fredrik Stark.