facebooktwittermail d

"Nästa år blir ett bra år för trävaruindustrin"

Första gången på flera år tror Danske Bank på höjda rörelsemarginaler inom trävaruindustrin.

Den svenska sågverksindustrin har haft svårt att hämta sig efter finanskrisen. Men nästa år kommer att bli ett bra år för trävaruindustrin, spår Danske Bank i sin senaste analys av sågverkssektorn. Det är första gången på flera år som man tror på förbättrade rörelsemarginaler uppger TT.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen efter avskrivningar har under de senaste åren legat i intervallet -5 procent till 5 procent. Samtidigt har de stora börsnoterade skogsbolagen nått marginaler på över 11 procent under samma period.

Danske Bank pekar på flera faktorer som talar för en ljusning – exportmarknaderna som går framåt, sjunkande lager och kronkursen.

I år har sågverken brutit trenden och gjort försiktiga prishöjningar samtidigt som produktionen dämpats.