facebooktwittermail

Närproducerat lyft för slakteri

Ett ökande intresset för ekologiskt och närproducerat kött medför att Varekils slakteri på Orust måste öka produktionen.

- Allt fler lantbrukare är intresserade av vårt slakteri. Vissa tider på året har vi svårt att hinna med, exempel på hösten när det är dags att slakta lamm, säger ägaren Jonas Svenneskog till tidningen Bohusläningen.

De senaste åren har produktionen i slakteriet mångdubblats. År 2006 slaktades 26 nötkreatur och 469 lamm. Tre år senare slaktades 700 nötkreatur och 3 300 lamm. I dag har slakteriet fyra anställda.

- Det är allt fler lantbrukare på Orust och andra närliggande områden som väljer att lämna sina djur till oss. Ett krav vi ställer är att djuren inte får transporteras för långt innan slakt, säger Jonas Svenneskog.ATL.nu