facebooktwittermail d

Närkes slakteri växer och bygger nytt

Närkes slakteri i Gällersta strax söder om Örebro har vuxit ur sina gamla lokaler. Nu planeras ett större slakteri i anslutning till det befintliga. Om finansieringen går i lås beräknas det stå klart under andra halvan av 2021.