facebooktwittermail d

Näringsrika kryp killar skönt i kistan

DEL 1 Framtidens mat

Food tech, nya innovationer på livsmedelsområdet, kan förändra hur mat produceras i framtiden. Insekter lyfts ofta fram som miljö- och klimatvänliga. Men produktionskostnaderna är höga. ATL tittar närmare på företeelserna i en artikelserie.