facebooktwittermail

Strategi för vattenhushållning beställd

En mer effektiv och hållbar vattenhushållning är målet.

Klimatkrisen gör möjlighet till bevattning allt viktigare för jordbruket. Arkivbild.
Klimatkrisen gör möjlighet till bevattning allt viktigare för jordbruket. Arkivbild. FOTO: TORBJÖRN ESPING

För att hitta balansen mellan användningen och tillgången på vatten ska en strategi för vattenhushållning tas fram av Näringsdepartementet. Behovet av vatten är spritt över många aktörer och det offentliga ansvaret spritt över myndigheter på central, regional och lokal nivå. Det krävs mer samverkan mellan berörda parter, inklusive jordbruket och livsmedelssektorn, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Ansvarig för arbetet är Ulla Sandborgh, som för ett år sedan fick i uppdrag att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning.