facebooktwittermail d

Nanocellulosaanläggning byggs för framtiden

Hos Processum i Örnsköldsvik byggs Europas första pilotanläggning för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC.

Pilotanläggningen har gjort det möjligt att sätta samman en testbädd runt kristallin nanocellulosa som ska lägga grunden för tillverkning av CNC-produkter för olika användningsområden.

Anläggningen som byggs i Ö-vik blir den första i Europa. Det finns företag och institut som tittar på fibrillär nanocellulosa, men nanokristallin cellulosa ger andra styrkeegenskaper och har optiska egenskaper som kan användas exempelvis för byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Det kan vara svårare att ersätta produkter som redan finns tillverkade av plast, med tanke på prispressen det innebär att konkurrera med det fossila innehållet i dessa. Men att tillverka nya cellulosaprodukter som inte är utsatta för prispress, ger mervärden och har tydliga konkurrensfördelar. Produkterna som ska utvärderas i Ö-vik är en kombination av sådana som ligger nära kommersialisering i dag, men som även ligger en bit ifrån en kommersiell marknad.

[Bild]

Kan användas med elektronik

Nanokristallincellulosan kan fungera ihop med ett förpackningsmaterial som gör att innehållet skyddas bättre och att förpackningen genom en lägre vikt kan bli billigare att leverera. Materialet kan också användas för interaktiva förpackningar och tryckt elektronik.

Råvaruflödena till den nya pilotanläggningen sker genom sidoströmmar från massabruk, men även ved som kommer in direkt till Processum där den behandlas på plats.

- Stamved hanterar vi i dag med hjälp av företag som flisar upp den. Därefter förbehandlar vi flisen i en kokprocess för att sedan hydrolysera cellulosafraktionen med en syra. Nanokristallincellulosan som blir resultatet används sedan i de olika applikationerna, säger Emma Johansson, FoU ingenjör på Processum till ATL.

- Här finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa.

Satsningen på kristallin nanocellulosa har en budget på åtta miljoner kronor. Projektet som leds av Processum har en bred anslutning. Deltagande parter är Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.