facebooktwittermail

Nakna bönder demonstrerar för bättre stöd

Vaux, Frankrike

Franska ekobönder demonstrerar nakna. 
– Ja, vi känner oss avklädda. Det ekonomiska stödet måste öka för att fler ska våga överge konventionella metoder, säger Philippe Camburet, ekologisk odlare. 

Franska ekobönder demonstrerar nakna.
Franska ekobönder demonstrerar nakna. FOTO: WILLIAM LAMBERT

Det började på sociala medier. En efter en har franska jordbrukare låtit sig fotograferas nakna mitt i grödorna, eller framför en boskapshjord. Häromdagen demonstrerade de avklädda i centrala Paris. Att de franska ekoodlarna väljer att protestera nakna beror på att Frankrikes förslag på tillämpning av EU:s nya jordbrukspolitik, enligt dem, lämnar den ekologiska produktionen i sticket.

– Andra bönder sätter eld på bildäck eller häller ut gödsel framför offentliga byggnader. Vi föredrar fredliga metoder, säger Philippe Camburet, växtodlare i centrala Frankrike och ordförande i de ekologiska jordbrukarnas organisation FNAB. 

10 procent ska bli 15

I dag brukas knappt tio procent av den franska jordbruksarealen ekologiskt. Regeringens mål, att andelen ska ha ökat till 15 procent redan nästa år, verkar i dagsläget orealistiskt. 
– För att våga överge konventionella odlingsmetoder måste jordbrukarna vara säkra på att de klarar sig i framtiden, säger Philippe Camburet.

Därför krävs starkare ekonomiska incitament för att påskynda utvecklingen, hävdar FNAB och en rad andra organisationer, som har gått samman för att kräva en annorlunda jordbrukspolitik både på EU-nivå och i Frankrike. 

Franska jordbrukare som övergår från konventionell till ekologisk produktion får visserligen ett omställningsstöd i fem års tid. Men fram till 2017 kunde de också få särskild hjälp efter övergångsperioden. 

Ska klara sig utan stöd

Jordbruksministern Julien Denormandie säger att branschen i dag är tillräckligt lönsam för att klara sig utan riktade stöd. 

Men enligt FNABs ordförande har de slopade bidragen inneburit att många av hans kollegor har fått märkbart lägre inkomster under de senaste åren. 

– Ja, vi känner oss avklädda. Vi vill inte ha mer stöd än andra jordbrukare, men att man i beräkningarna tar hänsyn till att vi har lägre avkastning, och högre kostnader bland annat för personalen, säger Philippe Camburet. 

Läs mer om ekoodling och EU:s framtida planer:

Ekoarealen kan öka till max 60 procent

EU-rapport: Så ser jordbruket ut 2040