facebooktwittermail d

Vi kopplade in GPS:en och kopplade bort hjärnan

Kunskapen om allemansrätten har vi med oss från barndomen men som vuxna lyckas vi inte reflektera kring hur denna passar in i dagens samhälle.