facebooktwittermail d

Betpriset satt för nästa år

Prisförhandlingarna mellan Betodlarna och Nordic Sugar är äntligen klara.

FOTO: MOSTPHOTOS

Första året i en avreglerad sockermarknad i EU har lett till ökade sockerbetsarealer och utsikter om höga skördar i unionen. Även världsmarknadspriserna har gått ner på grund av en ökad produktion och en förväntad lageruppbyggnad av socker globalt.

– Sett till vår omvärld kan vi konstatera att många har oförändrat pris eller marginella ökningar i linje med vårt pris, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna.

För odlare med ettårskontrakt och fastpris höjs betalningen med 2 kronor per ton och för ettåriga kontrakt med variabelt pris höjs betalningen med 4 kronor per ton betor. För flerårskontrakten är priserna i princip oförändrade.