facebooktwittermail d

Mysteriet med krossade rutor ska lösas

I många fall är det oförklarligt varför rutorna i skogsmaskiner går sönder när de träffas av stockar. Skogforsk försöker nu lösa mysteriet med praktiska tester i laboratorium.

– Det verkar vara något som försvagar rutorna väldigt kraftigt när det vill sig illa, säger Petrus Jönsson på Skogforsk.

Stor olycksrisk

De har en tid haft ögonen på incidenter där rutor till skogsmaskiner krossats av stockar och i vissa fall skadat föraren. Lyckligtvis har inga allvarliga olyckor inträffat, men med tanke på de krafter som är i rörelse är riskerna stora.

– Det obehagliga är att det känns som att det bara är en tidsfråga, om vi inte kommer fram till vad det beror på.

Oerhört tålig

Rutorna till skogsmaskiner är tillverkade av polykarbonat, en plast som i grunden är oerhört tålig. Ändå går de i vissa fall oförklarligt sönder.

Det skulle kunna handla om ålder, tidigare skador på rutan, rutans utformning, infästning och om kemisk påverkan från rengöringsmedel eller oljor.

Gör slagtester

Tillsammans med glasforskningsinstitutet Glafo har Skogforsk tidigare samlat in skadade rutor för analys, men inte kunnat peka på någon enskild faktor som orsakar att rutorna går sönder.

Därför tar man nu forskningen ett steg till och gör egna slagtester med hjälp av SMP - Svensk Maskinprovning i Alnarp. När rutor ska godkännas testas de med ett statiskt tryck. Men i Skogsforsks tester använder man nu slag som bättre ska återspegla verkliga förhållanden.

– Det kanske ändå är farten som har en viss betydelse och var på rutan man slår. Även upprepade slag kanske har en betydelse.

För att testa har man byggt en särskild testrigg där man monterar rutor och sedan släpper en stock emot. Slaget motsvarar tyngden av en mellanstor stock som faller från två meters höjd.

Känsliga för kemikalier

Man ska också försöka att testa teorin om att rutan kan försvagas av kemikalier.

– Polykarbonaten är extremt tålig så länge som man har ytskiktet på rutan. Men så fort ytskiktet är repat så tål det inte avfettning och estrar som syntetiska oljor, och de tål absolut inte acetoner, säger Petrus Jönsson.

– Vi har fått vittnesmål om att rutor rengjorts med bromsrengöring och där rutorna bokstavligen spricker och rasar ihop. Så de är otroligt känsliga för vissa kemikalier.

Testerna har gjorts i februari och ska utvärderas under våren. Sedan hoppas man kunna komma med rekommendationer till både maskinägare, förare och tillverkare före semestern.

– Eftersom det är så pass allvarligt försöker vi lägga ner så mycket tid som möjligt.