facebooktwittermail d

Myndighet sätter press på skogsnäringen om barkborrar

För femte året i rad beviljar Kemikalieinspektionen nöddispens för växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Samtidigt sätter myndigheten press på skogsbranschen och vill se nya sätt att bekämpa barkborrarna i framtiden.

Granbarkborrar.
Skogsstyrelsen konstaterade nyligen att risken för omfattande angrepp är fortsatt stort även under 2023. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Anledningen bottnar i att feromonerna, som används i växtskyddsmedlet mot granbarkborre, inte är godkända som verksamma ämnen inom EU eftersom användningen kan medföra skada på människors hälsa eller miljön.