facebooktwittermail d

Myndighet sågar utredning om nedläggning

Djurskyddsmyndighetens nedläggning har fått myndighetens högsta chefer att ta bladet från munnen. Enmansutredningen om nedläggningen sågas jäms med fotknölarna.


Regeringens utredare Bertil Norbelie har gjort en tafflig och dålig analys. Bristerna i utredningen är så stora att den omöjligen kan utgöra tillräckligt underlag för regeringens avsedda förändring, anser Djurskyddsmyndigheten.

Enligt myndigheten har Bertil Norbelie förlitat sig på anomyma källor vars lösryckta påståenden om myndigheten och djurskyddet i Sverige inte har kontrollerats. Ändå har dessa blivit grunden både för analysens slutsatser och förslag.

Djurskyddsmyndigheten är starkt kritisk till att utredningen ifrågasätter att djurs naturliga beteende ska vara centralt djurskyddet. Det innebär ett avståndstagande från en princip som gällt i 20 år.
- Jag är rädd för att nedläggningen av myndigheten och förslagen i utredningen innebär att vi sänker ribban för djurskyddet i Sverige, säger Djurskyddsmyndighetens generaldirektör Matz Hammarström till ATL. Jan Olsson