facebooktwittermail d

Klämde fingrarna i vals

Arbetsmiljöverket inleder ett tillsynsärende med anledning av att en anställd på Lantmännen klämt fingrarna i en vals.

En anställd på Lantmannen klämde fingrarna i en vals. Arbetsmiljöverket ska nu utreda händelsen.
En anställd på Lantmannen klämde fingrarna i en vals. Arbetsmiljöverket ska nu utreda händelsen. FOTO: MOSTPHOTO

Olyckan inträffade tidigt på morgonen den 27 mars, då den anställde skulle kontrollera temperaturen på en vals, det framgår av en tidigare rapport från Lantmännen till Arbetsmiljöverket. Den anställde har enligt till rapporten till Arbetsmiljöverket av okänd anledning tagit sig förbi kontrollsystemen och blottlagt valsarna. Därefter ska den anställde ha känt på valsarna med handen för att kontrollera temperaturen. Då valsarna har en rotationsriktning mot varandra har tre fingrar enligt rapporten klämts mellan valsarna.

Arbetsmiljöverket inleder utredning

Nu inleder Arbetsmiljöverket ett tillsynsärende med anledning av olyckan. I ett brev till Lantmännen skriver myndigheten att företaget är skyldigt att utreda de olyckor och allvarliga tillbud som inträffar i verksamheten och sen genomföra åtgärder som behövs för att förebygga att händelsen upprepas.

Av utredningen ska det enligt Arbetsmiljöverket framgå vilka faktorer som ni bedömer låg bakom händelsen och vilka åtgärder ni eventuellt genomfört eller planerar att genomföra för att förhindra liknande händelser i framtiden. Utredningen ska vara klar före den 27 april.

Ambulans tillkallades

Vid själva olyckan tillkallades ambulans, men den anställde kunde senare under dagen återvända till arbetsplatsen. Bedömningen enligt rapporten var att inget var krossat utan att det rörde sig om mjukskador. Enligt Erling Koch, platschef för anläggningen i Strängnäs, är personen under rehabilitering och kommer att bli helt återställd.

– Det är mycket tråkigt att en av våra medarbetare har skadat sig. Vi utreder olyckan och kommer vid behov att vidta åtgärder för att förebygga att en liknande händelse inträffar igen, säger Erling Koch till ATL.

LÄS OCKSÅ: Saknas ett samlat grepp om säkerheten (debatt)

LÄS OCKSÅ: "Vildsvin är viltets Svarte Petter"