facebooktwittermail d

Myggnät på tre ben dödar granbarkborrar

Nu kan du använda myggnät för att bekämpa granbarkborrar. Det är Skogma som presenterar ett nät som står på tre ben.

Vid sidan av den trekantiga konstruktionen finns även ett impregnerat nät som kan läggas över fällt virke.
Vid sidan av den trekantiga konstruktionen finns även ett impregnerat nät som kan läggas över fällt virke.

Skogma har lanserat ett nytt impregnerat myggnät på ställning för att bekämpa granbarkborrar. Systemet visades upp på Elmia Wood och består av tre ben med ett polyesternät, som är behandlat med en insekticid. I mitten av den trekantiga konstruktionen sitter en feromonampull som lockar till sig barkborrarna.

Produkten är 2L klassad, vilket innebär att det krävs utbildning för att den skall få användas.

Bekämpningen av insekterna sker så fort de får kontakt med nätet. Insektsmedlets funktion håller i upp till 24 veckor, men nätet kan även förvaras i plastpåse för bekämpning under senare svärmningar nästkommande år. Efter användning kasseras nätet inom ramen för normal sophantering.

LÄS MER: Rekordmycket granbarkborre