facebooktwittermail d

Fortsatt bra drag i skogen trots oro i omvärlden

Osäkerheten i omvärlden, hög inflation och stigande räntor pekar mot en inbromsning på virkesmarknaden. Men trots det talar mycket för en fortsatt hög efterfrågan på svensk skogsråvara, menar ATL:s skogsexpert.

Varför sådan pessimism gällande virkesmarknaden i höst? Jag har följt med och lyssnat på personer från branschen där många tror på en nedgång. Min fråga är: Varför?

/Anita, skogsägare i Västmanland

Hej Anita!

Först och främst vill jag ge dig beröm för att du tar till dig information och följer med i vad som händer i skogsbranschen. Med upplysning och kunskap skapas också fördelar!

Lönsamheten för såg- och massaindustrin har varit rekordhög de två senaste åren och vi har kunnat läsa om nya prisnivåer på sågat virke som man knappt tror är sanna.

Men i och med det nuvarande världsläget med hög inflation, stigande räntor och Rysslands krig mot Ukraina, så skapas en oro på marknaden. Detta gör det också mycket svårare att sia om framtiden. 

Mycket pekar på att det privata byggandet går ner. Både för att man eventuellt är klar och trött på hemmaprojekt, men även för att priserna har rusat på byggnadsmaterial samt att vi får mindre för slantarna i portmonnän. Detta är självklart inte något unikt för Sverige i sig utan vi ser även samma trender och mönster runt om i Europa och världen. 

Dessa faktorer hintar om en inbromsning och nedgång. Med det sagt finns det ändå faktorer som pekar på fortsatt hög efterfrågan av svensk skogsråvara. 

Vi vet att allt mer ska byggas i trä – oavsett om det privata hemmafixandet går ner så kommer de stora byggprojekten att behöva mer virke. Centraleuropa har tidigare drabbats hårt av granbarkborreangrepp, vilket begränsar möjligheten att plocka ut mer. Dessutom har Kanada som global leverantör av virke begränsad möjlighet att exportera för att möta efterfrågan från exempelvis USA och Kina.

Massaveden har dessutom mött ökad efterfrågan från framför allt energiproducenter. Räknar man om dagens gaspris i Europa motsvarar det 1 500–2 000 kronor/m3fub. Det är hisnande och kommer att få stor påverkan på virkesmarknaden. Men massaved behövs även för att användas i den stora skiv- och boardindustrin, som just nu vänder på varje sten i jakt på råvara då deras tidigare flöden från Ryssland och Belarus stoppats.

Sammanfattningsvis: marginalerna från sågverken kommer troligen minska, men från väldigt höga nivåer. Det är stor konkurrens om massaveden och utbudet av virke i världen har begränsats. Vi kommer att nyttja skogens värden till mer än bara fysiska produkter, som att få betalt för att lagra koldioxid och värna biologisk mångfald. 

Så jag tror på fortsatt bra drag i skogen – men det kräver att man som skogsägare är aktiv, både i den dagliga skötseln men även när det gäller sina affärer. Precis som det ska vara när man driver företag.

Carl Johan Moberg

Marknadschef Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten