facebooktwittermail d

Mycket spannmål väntas in denna vecka

Håller den utlovade högtrycksryggen i sig väntas spannmålsskörden komma i gång ordentligt i veckan. Proteinhalter står i fokus när veteskörden tar fart.

Totalt har Lantmännen fått in knappt 15 procent av den förväntade skörden. Det är fortfarande bara i Skåne, i Halland och på Gotland som skörden kommit igång ordentligt. I Mellansverige har under 2 procent av ny skörd levererats.

– I östra och västra Sverige och även i Mälardalen tror jag skörden kommer igång de närmaste dagarna, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk, till ATL.

Lägre proteinhalt

I södra Sverige är skörden av maltkorn i full gång medan rapsskörden börjar bli klar. För maltkorn håller trenden sedan förra veckan i sig att proteinhalterna är lägre än normalt.

– Det är en betydande del av skörden, uppskattningsvis mellan 15 och 25 procent, som ligger under 9 procent i proteinhalt, berättar Mikael Jeppsson.

Klassas som foderkorn

Maltkorn under 9 procent i proteinhalt kommer att klassas som foderkorn av Lantmännen.

Vissa år har kraven sänkts och betalning för maltkornkvalitet har getts även för 8,5 procents proteinhalt.

– Men i år finns det tillräckligt mycket bra maltkorn i marknaden. Det medför att det inte finns någon marknad för maltkorn med låga proteiner, kommenterar han.

Kan justeras

Lantmännen har även fått in mellan 5 000–6 000 ton vete.

– På det lilla vete som tröskats så visar det sig ha bättre proteinhalter än vad vi förväntat oss, påpekar han.

Proteinhalterna har legat på runt 11 procent men eftersom så litet är skördat än kan siffrorna justeras framåt veckan.