facebooktwittermail d

Mycket skog på bordet när Sverige tar över klubban

Det svenska ordförandeskapet i Rådet sammanfaller med slutspurten i en rad skogspolitiska lagprocesser i unionen. ATL har undersökt vad det kan betyda.

Vinterskog
Sverige, som är ett av EU:s skogstätaste länder, har som vana att sätta sig på tvären när det handlar om att ge unionen mer inflytande över skogsbruket. Frågan är om ordförandeskapet i Rådet kommer att ändra på det? FOTO: ROBERT SANDELL

Ett av EU:s skogstätaste länder sitter vid högsätet när unionen ska enas i ett antal frågor som påverkar skogen. Är det ett gyllene tillfälle eller en förgiftad kalk för ett land som har som vana att sätta sig på tvären när det handlar om att ge unionen mer inflytande över skogsbruket?