facebooktwittermail d

Mycket pengar att tjäna på att spara energi

Kommer utvecklingen i Japan att driva på utvecklingen mot förnybar energi ytterligare?

Kanske för tidigt att säga än, men intresset för förnybar energi kommer knappast att minska i närtid. Och där har de gröna näringarna en central roll. Marken som behövs för vindkraft och solenergi och för bioenergiproduktionen finns inom våra näringar.

Alla energislag har för- och nackdelar. Säg ett energislag som det inte finns många kritiska röster mot! Jag tror inte att det går. Därför är det viktigt att inte försöka försköna det energislag man vill satsa på, då blottar man sig bara för dem som tycker annorlunda.

Bioenergi från jord och skog släpper till exempel ut lika mycket koldioxid som fossil energi. Skillnaden ligger i att bioenergin kompenserar i närtid för sina utsläpp genom tillväxten hos de grödor som energin produceras från.

Därför är det viktigt att även bioenergin är effektiv. Om utsläppen för en given effekt är större från bioenergi än från till exempel olja skulle man kunna säga att det lönar sig klimatmässigt att elda med olja (så länge den räcker!) och använda grödorna till annat.

Men så enkel är inte ekvationen. För av både skog och andra grödor skulle mycket bli "avfall" om det inte blev energi. Alltså är bioenergi ändå bättre än olja, för växande grödor som skördas måste vi ändå ha för andra delar av vår försörjning.

De gröna näringarnas förhållande till energi är dubbelt. Vi har ovanligt bra förutsättningar att producera förnybar "grön" energi, en potential som det går att ta tillvara bättre och det ska LRF arbeta för. Men jag skulle vilja påstå att vi har minst lika bra förutsättningar att tjäna pengar genom att minska den egna förbrukningen av energi.

Många företagare i olika branscher har nästan halverat sin energiförbrukning till rimliga kostnader efter en ordentlig genomlysning av verksamheten. Med stadigt ökande energikostnader - och ingen annan trend i sikte - kan det handla om väldigt mycket pengar.

Om man kombinerar detta så finns dessutom förutsättningar att bli självförsörjande på energi. Kanske inte helt, och inte på enskilda företag, men några företagare tillsammans skulle säkert kunna komma en bra bit på väg. Vindkraft, solenergi, biogas och skogsbränsle kommer man långt med.

Jag skulle vilja göra ett upprop till dem som är intresserade av att testa något nytt inom energi­effektivisering/egenförsörjning.

Jag är övertygad om att om vi tillsammans provar tillräckligt många olika tänkbara lösningar så kommer vi att hitta något som funkar.

Det handlar mycket om att hitta företagare som är intresserade av att testa något nytt. Och riskkapital att satsa. Att hitta möjliga källor till finansiering av pilotanläggningar och andra innovativa idéer är en av de saker LRF avser att arbeta med.

Linda Hedlund
LRF:s energistrateg