facebooktwittermail

Mycket lök måste kasseras

Stora mängder lök sorteras bort efter lagring, konstateras i en undersökning från SLU.

Med hjälp av statistik från Kalmar-Ölands trädgårdsprodukter har Marie Olsson, SLU Alnarp, undersökt hur lagringen av lök påverkar mängden säljbar vara.

Bortfallet varierar


För gul lök är det totala bortfallet under lagringen cirka 13 procent. När det gäller röd lök är problemen ännu större, där kan så mycket som en tredjedel försvinna i bortsorteringen.

Bortfallet varierar stort mellan säsongerna och inom samma företag. Däremot har högproduktiva odlare inte större bortfall än odlare med normal produktion. Under själv lagringen blir den dåliga löken ännu sämre och ju senare på säsongen som löken levereras in desto större blir skadorna i slutänden.

Undersökningen visar dessutom att de två vanligaste typerna av skador på den lagrade löken är naket och tunt skal, 24,3 procent, samt rutten och blöt lök, 32,7 procent.Marianne Persson