facebooktwittermail

Musinvasion förpestar Australiens skördar

Ett fängelse är det senaste offret för musinvasionen i Australien. Men gnagarna har också förstört skördar värda miljardbelopp – och än är faran inte över.

– Muspesten kan bli värre än vad någon hade kunnat ana, säger New South Wales jordbruksansvarige.

Möss i en silo i Australien.
Möss i drivor vid en silo i Tottenham i New South Wales. FOTO: RICK RYCROFT/AP/TT

Massvis av döda möss i väggarna, söndergnagda elledningar och innertak som riskerar att rasa samman.

Förhållandena i fängelset i Wellington har blivit så pass dåliga att samtliga 400 fångar måste flyttas till andra anstalter för att fängelset ska kunna saneras.

– De anställda har gjort ett otroligt jobb när de har försökt hantera effekterna av musinvasionen men nu måste vi ta till den här åtgärden, säger Peter Severin, ansvarig för fängelserna i delstaten New South Wales, enligt Sydney Morning Herald.

"Perfekt storm"

Men de intagnas situation är ingenting mot hur tusentals bönder och samhällen från Queensland i norr till Victoria och South Australia i söder har haft det under året.

Många miljoner möss – hur många är omöjligt att säga – har invaderat samhällen i inlandet och förstört skördar.

Invasionen, eller muspesten som den kallas, började under den australiska våren i fjol, alltså runt augusti-september. Vad som beskrivs som "den perfekta stormen" skapade förutsättningar för mössen att föröka sig och spridas över gigantiska områden, från sydvästra Queensland till Yorke Penininsula, väster om Adelaide, 160 mil bort.

Problemen inleddes när lantbrukare efter år av torka, översvämningar och bränder började ta hand om sina största skördar sedan åtminstone 2017.

Fjolårets torka gav en grogrund för mössen och såg till att många rovdjur blev dramatiskt färre. Ett överskott av grödor i silos och på fält gav mössen föda och en mild och förhållandevis blöt sommar gjorde att de förökade sig i rekordmängder.

Miljarder borta

Många lantbrukare har blivit av med hela eller stora delar av skörden och ekonomin för de små samhällena tyngs ytterligare, efter år av svåra förhållanden. Bara i New South Wales beräknas skördar för motsvarande nära sju miljarder kronor ha förstörts, enligt The Land.

Även maskiner har förstörts. Och på de i flera fall ödsligt belägna gårdarna har människor blivit bitna i sömnen och fått föras till sjukhus, många med allvarliga infektioner.

I början av juni meddelade New South Wales jordbruksansvarige Adam Marshall att delstaten skjuter till 100 miljoner dollar (650 miljoner kronor) för att hjälpa lantbruket i kampen mot mössen. Sedan tidigare var 50 miljoner dollar utlovat.

– Anledningen är att delstatsregeringen har fått indikationer på att den här muspesten kan bli värre än vad någon hade kunnat ana, sade Marshall, enligt ABC News.

Lantbrukaren Eric Fishpool i Tottenham, New South Wales, försöker skydda sina grödor från mössen.
Lantbrukaren Eric Fishpool i Tottenham, New South Wales, försöker skydda sina grödor från mössen. FOTO: RICK RYCROFT/AP/TT

En stor del av pengarna ska användas till att köpa in zinkfosfid, som ofta används i råttgift, för att ta död på mössen. Bönderna använder såväl fällor som gift för att freda sina ägor och har fått dispens för hur mycket zinkfosfid de får använda. Delstaten ska även sätta undan pengar för att skeppa in stora mängder av giftet.

Förutom zinkfosfiden har 11 000 liter bromadiolone, ett ämne som Marshall har kallat "napalm för möss", köpts in.

För det börjar bli bråttom. Får man inte död på tillräckligt många möss under vintern kommer de att börja föröka sig igen under våren och plågan riskerar att bli ännu värre.

Inget hot mot Sydney

Många australier vill också veta om muspesten riskerar att sprida sig till städer, som femmiljonersstaden Sydney.

Nej, säger experterna.

Fler möss än vanligt har siktats i Sydneys förorter, men det är normalt, säger musforskaren Steve Henry vid vid myndigheten CSIRO till The Guardian.

– Det finns inte tillnärmelsevis tillräckligt med mat där för dem att föröka sig i samma takt som på landsbygden. Man kan kanske hitta fyra, fem eller sex möss i sitt hem, men inte 30, 40 eller 50 som de på landsbygden tvingas leva med, säger han.