facebooktwittermail

Multiskadorna i skogen ökar

Multiskadad tall har blivit ett nytt begrepp. Och en ny svampsjukdom har etablerat sig. Det visar Skogsstyrelsens senaste sammanställning av skogsskador.

En multiskadad tall, troligen utsatt för törskatesvamp, knäckesjuka och älgbetning.
En multiskadad tall, troligen utsatt för törskatesvamp, knäckesjuka och älgbetning. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Den färska sammanställningen av skadeläget i de svenska skogarna visar att en ny allvarlig svampsjukdom verkar ha fått ordentligt fäste i Sverige. Det har också dykt upp ett nytt begrepp: Multiskadad tall. Det är främst i norra Sverige som problemen ökar med tallskogar som drabbas av flera skador.

– Det är angrepp av törskatesvamp, knäckesjuka och så viltskador ovanpå det. Det ställer till stora bekymmer. Och törskateangreppen är väldigt oroande eftersom de angriper tallskog i alla åldrar, säger Anna Marntell, skadesamordnare på region Nord på Skogsstyrelsen.

Den svåra svampsjukdomen Diplodia pinea verkar också ha fått fäste i Sverige. Det började med ett angrepp i en tallskog utanför Arlanda 2016.

Svår att upptäcka

– Nu är det klarlagt att den finns i södra Norrland och ända ned till södra Småland. Det verkar som om den angripit tallar där det under flera år har varit väldigt torrt. Och det har gjort det varit svårt att upptäcka angreppen. Vi tror att klimatförändringarna har gynnat svampen

Det är också svårt att bekämpa svampen.

– De ungskogar som drabbas blir hårt angripna. Utanför Arlanda avverkade skogsägaren hela beståndet. Nu är rådet att röja ned angripna träd och låta dem ligga på marken, om man inte kan bränna dem. När de ligger på marken får svampsporerna svårare att sprida sig.

Lovande utsikter

Annars har 2017 har varit ett relativt bra år när det gäller större skogsskador.

– Det har inte varit några större skogsbränder eller vindfällen under året. Att det inte kommit nya stora vindfällen är positivt för de stora problemen med granbarkborrar i Mellansverige. Nu ser det lite mer lovande ut och om inget oförutsett inträffar som stressar granen hoppas vi att vi snart har genomlidit de stora granbarkborreangreppen, säger Anna Marntell.

LÄS OCKSÅ: Minskad anmäld avverkningsareal i februari

LÄS OCKSÅ: Motorbanor viktiga för sällsynta arter

LÄS OCKSÅ: Bildspecial – livet som skogsentreprenör