facebooktwittermail d

Här är vallmaskinen med extra allt

Skara

Färre överfarter, färre vallmaskiner och högre foderkvalitet ska det nya redskapet Multiflow ge. Uppfinnaren Inge Karlsson har jobbat i många år med utvecklingen och nu har redskapet för första gången visats upp i arbete offentligt.