facebooktwittermail

Anses för dyrt med egna brandflygplan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står fast vid att egna brandflyg är för dyrt för Sverige men kommer efter årets alla bränder ta upp diskussionen igen.

De Italienska brandflygen har besökt Sverige flera gånger under sommaren för att hjälpa till.
De Italienska brandflygen har besökt Sverige flera gånger under sommaren för att hjälpa till.

Imorgon anländer brandflygplan från Italien till Örebro och de ska stanna i Sverige i åtta dagar. Efter att skogsbränderna rasat i sommar så är frågan på mångas läppar varför Sverige inte har egna vattenbombplan. Den största anledningen är att planen anses vara för dyra enligt regeringen och MSB.

”Det är väl av flera skäl som vi inte har egna brandflyg. Det är en extremt dyr resurs och även om det är ett extremt läge just nu i Sverige så är det långtifrån varje sommar vi har det så här torrt. Det behöver ställas i ett större riskperspektiv. Men det är något som vi kommer att behöva titta på efter den här säsongen, om vi har rätt resurser utifrån de risker som finns”, säger Britta Ramberg, biträdande chef för MSB:s enhet för beredskap till TT.

"Är för dyrt”

Dan Eliasson, generaldirektör på MSB frågades även ut av SVT om brandflygen men svarade även han att det i nuläget är för dyrt.

”Problemet med flyg för att vattenbomba i Sverige är ju att det är en ganska dyr verksamhet för en kort tid av året. Då måste man hitta flygplan som kan vara multifunktionella, som kan användas på vintern för annan verksamhet och på höst och vår. Det är en fråga som vi får titta på med andra aktörer.”, säger Dan Eliasson till SVT.

Saab visade intresse

Under Almedalsveckan tog Saab upp idén om att köpa in nya brandplan till Sverige till MSB, försvarsutskottet och försvarsberedningen. I dagsläget utför Saab olika uppdrag med flygplan åt bland annat försvarsmakten. De planen är dock gamla och kommer behöva bytas ut snart. De nya planen skulle i sådana fall kunna användas till att vattenbomba i samband med skogsbränder, menar Saab.

”Vi har tittat på möjligheten att faktiskt skapa en svensk resurs för att släcka skogsbränder så att vi får flygplan på plats i Sverige i ett tidigt skede av en skogsbrand”, säger Olle Ytterberg till P4 Västmanland.

Planet Skopan

Sverige var nära att få sina egna vattenplan. En statlig utredning från 1996 visar att Sverige testflög en kanadensisk vattenbombare över landet. Redan innan projektet startade ansågs dock planet vara för dyr investering. Ett år senare slog en statlig rapport fast att planet skulle vara lönsamt på sikt. Planet skulle kallas för Skopan och kunde släcka bränder både snabbare och billigare enligt utredningen. Men trots det så blev det aldrig en investering i vattenbombplanet.

LÄS OCKSÅ: Italienska plan på väg till bränderna

LÄS OCKSÅ: Notan för brandflyg sköt i höjden

Ur Räddningsverkets rapport R53-166/96

”Samstämmighet råder bland de räddningsledare och övrig släckpersonal som under provperioden utnyttjat Skopan att flygplanet varit mycket effektivt i släckningsarbetet. Behovet av konventionella resurser har minskat betydligt.”