facebooktwittermail d

Moving Floor tar kalvboxar till Kina

Katja Lindvall på gotländska Moving Floor har precis kommit hem från Kina där företaget har installerat sina egenutvecklade självrengörande kalvboxar på Zhong Di Farm i Peking.

Katja Lindvall vid den nya demoanläggningen i Peking.
Katja Lindvall vid den nya demoanläggningen i Peking. FOTO: MOVING FLOOR

Vad är det för projekt?

– Det är ett forskningprojekt med det kinesiska lantbruksuniversitetet där man tittar på kalvhälsa, tillväxt, lönsamhet och även miljöaspekter. Under hösten ska vi också installera liggbås för kor. Även andra universitet kommer att forska där. Man vill se hur vår teknik fungerar under kinesiska förhållanden.

Vad är syftet med projektet från er sida?

– Vi har valt att gå in i samarbete med akademin för att få demoanläggningar som det också bedrivs forskning på. En skillnad i Kina är att akademin är närmre näringslivet. På den här gården sker löpande seminarier och besök från gårdsägare eller förmän som utbildar sig. Så det exponeras mycket för industrin på de här gårdarna.

Hur ser möjligheterna ut för etablering i Kina?

– Mognadsgraden på gårdarna ändras så otroligt snabbt. Det finns väldigt rationella och automatiserade gårdar. Även från politiskt håll finns det en stark vilja att använda ny teknologi som gynnar miljö och djurvälfärd. Djurvälfärd kanske traditionellt inte har varit fokus där men man börjar förstå mer och mer hur det hänger ihop med ekonomin.

Vad händer i övrigt i företaget?

– Vi jobbar mycket mot Kina, men fortsatt även Skandinavien. Nu har vi över 100 gårdar totalt som har vår teknologi, framförallt för kalv. I Norge har vi Norska Lantmännen som är återförsäljare. Där byggs det mycket och vi finns på ett 60-tal gårdar.

Går det trögare i Sverige?

– I Norge är återförsäljaren Norska Lantmännen representerade i hela landet. Det är nog huvudorsaken. I Sverige säljs de direkt via oss, så det är väl något vi tittar på. Vi har inte riktigt organisationen att mäkta med det. Sedan har det generellt sett byggts ganska lite i Sverige inom mjölk. Men det hoppas vi ändras nu.

Ja, mjölkpriserna går upp. Märker ni av det?

– Vi märker det på offertförfrågningar och att det har spritt sig en generell optimism.

LÄS MER: Fyller tunnan på en minut

LÄS OCKSÅ: Fläktremmar fastnade hos Postnord

PREMIUM: Han hittade nostalgitröska från barndomen

LÄS OCKSÅ: Sverige röstar ja till glyfossat

LÄS OCKSÅ: Byggde nytt stall - ändå väntar vite

PREMIUM: Han sådde vårvete i januari