facebooktwittermail

”Motstridiga budskap om nyckelbiotoper från KD”

Hur ska Kristdemokraterna finansiera ersättningen till skogsägare som fått sin mark NB-klassad? Det frågar skogsägaren Leif Öster.

En skogsägare förväntas veta när det finns värdefull skog på hans eller hennes mark.
En skogsägare förväntas veta när det finns värdefull skog på hans eller hennes mark. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kjell-Arne Ottosson (KD) skriver mängder av debattartiklar om nyckelbiotoper, nu senast i ATL den 27 augusti. Men det är svårt att som skogsägare förstå vad Ottosson vill. Å ena sidan ska alla registreringar av nyckel­biotoper upphöra. Å andra sidan skriver han att det ”krävs att skogsägare som fått sin mark nyckelbiotopklassad ska ersättas av staten om man inte vill ersätta skogen frivilligt”.

Det senare är ett fint erbjudande av Kristdemokraterna som landets alla skogsägare säkert gärna tackar ja till. Se då till att skaffa fram budgetmedel så att landets skogsägare verkligen får rejält betalt och inte tvingas vänta i åratal. I stället drev KD 2018 genom en historisk slakt av svensk naturvårdbudget som just innehöll ersättningen till oss skogsägare.

Det stora problemet som ­Ottosson och många andra debattörer hela tiden undviker är att vi skogsägare enligt Miljöbalken har ett kunskapskrav på oss. Vi förväntas helt enkelt veta när vi har värdefulla skogar på våra marker, för att då samråda med myndigheterna. Poängen med nyckelbiotopsinventeringen var just att vi skogsägare skulle få den kunskapen.

Men Kristdemokraterna ville ­annat och stoppade både inventeringen och budgeten. Konsekvensen blir nu att skogsavverkningar fortsätter att stoppas i sista stund efter att avverkningsanmälan lämnats in. Inventeringarna skulle ge oss skogsägare underlag för planering och framförhållning genom kunskap, just för att förhindra avverkningsstopp.

Få skogsägare avverkar för skojs skull, utan för att vi behöver pengarna. Att få en avverkning stoppad i sista stund på grund av okända höga naturvärden är ofta en ekonomisk katastrof för skogsägaren.

Så min fråga är: Hur ska Kristdemokraterna lösa problemet med både kunskapsförsörjning och budget?

Leif Öster, skogsägare, Avesta