facebooktwittermail d

Motorvägen klyver hans gård i två delar

De protesterade utan att få gehör. Nu är bygget av den nya sträckningen av E22 mellan Lösen och Jämjö i full gång. 

För de lantbrukare och markägare som ATL pratat med har processen med Trafikverket och andra myndigheter tagit mycket energi och inneburit sömnlösa nätter. 

– Det tynger en hela tiden, säger Sven Sandström, Vinberga gård.