facebooktwittermail d

LRF Värmland: ”Utrota alla vildsvin”

Utrota alla vildsvin, privatisera Lantmäteriet och förbättra ersättningen för Trafikverkets intrång på jord- och skogsbruksmark. Det är några av de frågor som medlemmarna vill att LRF ska driva på nationell nivå.