facebooktwittermail

LRF Värmland: ”Utrota alla vildsvin”

Utrota alla vildsvin, privatisera Lantmäteriet och förbättra ersättningen för Trafikverkets intrång på jord- och skogsbruksmark. Det är några av de frågor som medlemmarna vill att LRF ska driva på nationell nivå.

Jägare med jaktgevär.
LRF Värmland lyfter fram de smittorisker vildsvin innebär i form av afrikansk svinpest, AFS, och salmonella och föreslår att hela den svenska vildsvinsstammen utrotas. FOTO: PER GROTH

I år har det kommit in 49 motioner till LRF:s stämma som genomförs den 6-7 oktober. Problemen med viltskador är det som är överlägset dominerande inför stämman. Hela tolv motioner ger förslag på hur de bör hanteras.