facebooktwittermail d

Lyckad samverkan mellan skogsbruk och naturvård

I ett gemensamt projekt med att återväta mossen Trunhatten har Sveaskog och Naturskyddsföreningen hittat sätt att lägga igen dikena mellan skogsbruk och naturvård, både i skogen och i relationen.