facebooktwittermail

Lyckad samverkan mellan skogsbruk och naturvård

I ett gemensamt projekt med att återväta mossen Trunhatten har Sveaskog och Naturskyddsföreningen hittat sätt att lägga igen dikena mellan skogsbruk och naturvård, både i skogen och i relationen.

I ett gemensamt projekt har Sveaskog och Naturskyddsföreningen restaurerat mossen Trunhatten som nu ska bli naturreservat.
I ett gemensamt projekt har Sveaskog och Naturskyddsföreningen restaurerat mossen Trunhatten som nu ska bli naturreservat. FOTO: JOHAN WASS FILMHOUSE SWEDEN

Med start i år har Sveaskog tillsammans med Naturskyddsföreningens projekt ”Våtmark & vatten” och länsstyrelsen, arbetat med att identifiera skadade våtmarker och restaurera dem. Sydost om Åtorp, mellan Laxå och Degerfors, har Trunhatten, en 200 hektar stor mosse som tidigare dikats, nu restaurerats med gemensamma krafter.