facebooktwittermail d

Mördarsnigeln ska kartläggas

Med allmänhetens hjälp kartlägger nu länsstyrelsen mördarsniglarna och andra främmande, så kallade invasiva, arter. 

– Vi får större och större problem med invasiva arter, säger biologen Tina Kyrkander som ska sammanställa kartläggningen till P4 Göteborg.

Invasiva arter kan ge ekonomiska konsekvenser, ställa till problem för den biologiska mångfalden och även utgöra ett hot mot människors hälsa. 

Rapportera in

Enligt Tina Kyrkander är mördarsnigeln ett bra exempel på där samhället inte reagerat i tid innan det blivit ett stort problem.

För allmänheten i Västra Götalands län går det nu att rapportera in fynd av mördarsniglar. Länsstyrelsen tar sedan ställning till var och om det behövs sättas in åtgärder för att få bort arten.