facebooktwittermail d

Moral - ett skäl till gmo-förbud enligt förslag

Moral och allmän ordning kan bli giltiga skäl för att stoppa odling av genmodifierade grödor, enligt ett förslag från EU-kommissionen.

BRYSSEL ATL
I veckan diskuterade EU:s miljöministrar vilka argument som ett medlemsland ska få använda om det vill förbjuda odling av en gmo-gröda som godkänts på EU-nivå.

Lista över skäl


EU-kommissionen har gjort en lista över tänkbara skäl där bland annat moral, allmän ordning, undvikande av inblandning i gmofria produkter och kultur- och socialpolitiska mål ingår.

Hänvisningar till att grödan skulle vara farlig för miljön eller folkhälsan håller dock inte, eftersom de riskerna anses vara kompetent bedömda när en gröda fått grönt ljus på EU-nivå.

Listan har mötts av viss skepsis av både de som vill kunna förbjuda genmodifierat jordbruk och de som vill göra EU mer öppet för bioteknik i lantbruket.

Oklart om det håller


Många tvivlar på att skälen faktiskt håller om de skulle prövas av EU-domstolen eller enligt WTO:s regler. Rådets, EU-parlamentets och EU-kommissionens juridiska experter har alla kommit till olika slutsatser.

Flera medlemsländer ställer sig också tvekande till "allmän ordning" som ett giltigt skäl. Både Frankrike och Storbritannien, med erfarenhet av förstörda odlingar, befarar att ett sådant argument kan verka rent uppmuntrande på grupper som vill stoppa genmodifierade grödor.

EU-kommissionens förslag handlar om att få en snabbare beslutsprocess för genmodifierade grödor. I dag tar sådana ärenden alltid den längsta möjliga vägen till beslut. Sara Johansson