facebooktwittermail d

Mona tog chansen att påverka

Kvinnor har mycket att vinna på att vara med i styrelser. Men det gäller att engagera sig och inte bara sitta av tiden, tycker Mona Thorsson i LRF Skogsägarkvinnorna.

Våren är stämmotid och valberedningar runt om i landet funderar för fullt på lämpliga kandidater till olika förtroendeposter.

Mer effektiva


Många föreningar och företag har mål för hur stor andel av posterna som ska fyllas av kvinnor. Det kan bero på att det finns forskning som visar att blandade grupper är mer effektiva och lönsamma än homogena grupper.

Det kan också bero på en vilja att låta styrelsen spegla hur det ser ut i medlemskåren.

- Om man tittar på hur privatskogsbruket ser ut är 38 procent av skogsägarna kvinnor. Styrelsen bör vara representativ, säger Mona Thorsson, styrelseledamot i LRF Skogsägarkvinnorna och SBO-rådet i Norrskogs skogsbruksområde Östersund.

Många fördelar


Men det är inte bara föreningen eller företaget som kan tjäna på att öka andelen kvinnliga förtroendevalda. Kvinnan själv kan också dra fördelar.

Mona Thorsson tycker att hon fått ett brett kontaktnät och en stor kunskap om hur både föreningsrörelsen och skogsbranschen är organiserad.

- Jag har bättre koll på vilka tjänstemän som har hand om vad, om jag behöver fråga i något ärende. Det kan jag använda i mitt eget företag, säger hon.

Dessutom tycker hon att det känns bra att lära sig hur styrelsearbete fungerar och att kunna påverka framtidens skogsbruk.

Gör reklam


Mona Thorsson tycker att den som är intresserad av att bli förtroendevald gärna kan göra lite reklam för sig själv. Det behövs inte bara typen som står med motorsåg i skogen.

- Det viktiga är engagemanget och att ha idéer. Tänk på ordet förtroendevald. Du är vald till ett uppdrag i förtroende. Det ska inte kännas som en börda, men man måste faktiskt göra något, säger hon.

Föreningslivet konkurrerar med så mycket annat i dag, jämfört med förr. De som tillhör den yngre generationen vill ofta veta vad de personligen kan vinna på att åta sig ett uppdrag. Det kan vara bra för valberedningen att kunna förklara.

Det är också en fördel om valberedningen har några kvinnor på lager som kan tänkas bli aktuella till förtroendeposter. Det är inte optimalt om valberedningen består av folk som först suttit 20 år i en styrelse, tycker Mona Thorsson. Tina Andersson