facebooktwittermail

Möjlighet att skicka in synpunkter på glyfosat

Ansvariga EU-myndigheter öppnar samråd inför beslut om nytt godkännande.

Besprutning med glyfosat på en jordbearbetad åker i Frankrike.
Glyfosat är det mest använda verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Europa. Som här, på en åker i Frankrike. FOTO: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/TT

Ytterligare ett steg är taget på vägen mot beslutet om glyfosat ska få förnyat godkännande i EU.