facebooktwittermail

Mögliga åkerbönor fick kasseras

Under hösten kom flera rapporter från många odlare som drabbats av att åkerbönorna börjat mögla i fält. – Vi har inte sett detta tidigare, säger Eva Mellqvist på Växtskyddscentralen.

Flera lantbrukare har tvingats kassera partier av åkerbönor efter mögelangrepp. Den regniga hösten är den stora boven, menar Eva Mellqvist på Växtskyddscentralen.
Flera lantbrukare har tvingats kassera partier av åkerbönor efter mögelangrepp. Den regniga hösten är den stora boven, menar Eva Mellqvist på Växtskyddscentralen. FOTO: JANNE ANDERSSON

Rapporterna har rört baljor översållade av mögel, som luktar illa och ibland är "degiga" eller i värsta fall helt pulveriserade. I andra fall handlade det om rödfärgade bönor. Flera lantbrukare har tvingats kassera partier.

– Det här är naturligtvis ett jättestort problem för de drabbade, säger Eva Mellqvist, på växtskyddscentralen i Skara på den regionala Växtodlings- och växtskyddskonferensen i Uddevalla i veckan.

Eftersom detta fenomen inte uppträtt tidigare drogs en undersökning igånga. Eva Mellqvist kontaktade odlare som tillsammans hade 21 fält. Gårdar fanns representerade i Västra Sverige samt i Kalmar- och Blekingeregionen. Hälften av odlarna var såna som drabbats av mögliga bönor medan resten hade bra resultat. Datum för sådd varierade stort mellan odlarna från slutet av mars till i början på maj.

– Men jag kunde inte se någon skillnad utifrån detta om det var bra eller angripna bönor, säger hon.

Regnet den stora boven

Det gick inte heller direkt att koppla svampsjukdomar under sommaren till mögelangreppen i baljorna vid tröskningen. Analys av bönorna visade på angrepp av gråmögel, vilken är en sekundärsvamp som angriper när vävnader på växten försvagas. Gråmögel trivs i fuktigt väder och kan då komma in i en aggressiv fas och utvecklas snabbt.

Av de 21 fälten var det bara 2 fält som tröskades innan den 25 september. Båda dessa fält hade klarat sig bra.

– Det gick helt enkelt inte att komma ut tidigare för de flesta. De ihållande regnen var en oerhörd påfrestning, säger Eva Mellqvist.

Mellan den 30 augusti till den 22 september kom mellan 67 och 93 millimeter i de här områdena och väldigt få dagar var regnfria.

– Den stora boven är regnet. Speciellt för den vitblommiga åkerbönan som mognar några dagar tidigare och får stå i regn. Eventuellt har den lägre tanninhalten också spelat in, säger Eva Mellqvist.

LÄS OCKSÅ: Bönbyte ingen fara för grisar

LÄS OCKSÅ: Tjäna på träda