facebooktwittermail d

Varnar för ovanlig mögelsvamp i spannmål

En ökad förekomst av ovanliga mögelsvampar i partier med havre och korn oroar branschen. Omfattningen är ännu inte känd, men risken för toxinbildning i lagren ökar.