facebooktwittermail d

44 riskerar jobbet när sågverk läggs ner

Moelven lägger ner sågverket i värmländska Vålberg. 44 anställda berörs av beslutet.

44 anställda riskerar jobbet när Moelven lägger ner sågverket i Vålberg.
44 anställda riskerar jobbet när Moelven lägger ner sågverket i Vålberg. FOTO: MOELVEN

ATL berättade om nedläggningsplanerna i slutet av augusti. Under måndagen togs beslutet av styrelsen i Moelven Norsälven AB. Styrelsen motiverar sitt beslut med att det krävs stora investeringar vid sågverket och att dessa inte kommer att ge den lönsamhet som krävs för att driva sågverket.

"Det är en fråga om tid hur länge verksamheten kan fortsätta på ett försvarbart sätt", säger Anders Lindh, divisionschef i Moelven Timber och styrelseordförande i Norsälvens styrelse, i en kommentar till beslutet.

Han menar också att Moelven i dag inte ser det som möjligt att prioritera pengar till så stora investeringar som samtidigt har en osäker lönsamhet. Investeringsmedlen i Moelven har också varit begränsade de senaste åren.

"Det är ett strukturellt beslut för att skapa bättre lönsamhet totalt i Moelven-koncernen", säger Anders Lindh.

Målet är att nedläggningen ska vara genomförd under första kvartalet nästa år. 44 anställda vid sågverket berörs av beslutet. De berörda har informerats och nu vidtar förhandlingar med de berörda fackliga organisationerna.

PREMIUM: SCA:s vd Ulf Larsson om bolaget, skogen och certifieringen

LÄS OCKSÅ: Norske Skogs uppgång och fall

PREMIUM: De toppar listan över lönsammaste sågverken