facebooktwittermail d

Stärk äganderätten och låt fler bli skogsägare

Moderaterna vill att 20 procent av Sveaskogs marker säljs till enskilda skogsägare, skriver Jessica Rosencrantz och John Widegren. 

Det enskilda skogsägandet bör öka, anser Moderaterna. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det svenska hållbara skogsbruket är centralt för klimatomställningen och en bärande del av ekonomin. Det finns fler än 300 000 skogsägare och över 100 000 människor sysselsätts i näringen. Exportvärdet uppgår till 145 miljarder kronor per år. Det innebär att skogsbruket står för ungefär en tiondel av den svenska industrins sysselsättning, export och omsättning.

Moderaterna är övertygade om att äganderätten och förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – borgar för ett ansvarsfullt förvaltande av skogen, till gagn både för skogsproduktionen och miljön. Därför vill vi att antalet skogsägare ska bli ännu fler.

Moderaterna vill genomföra ett nytt markförsäljningprogram för statliga Sveaskog, där 20 procent av den produktiva skogsmarken säljs till enskilda skogsägare i små egendomar. Genom att ge fler människor möjlighet att äga skogsmark stärker vi förutsättningarna för människor att bo och verka på landsbygden. Samtidigt som fler varje dag bidrar med produkter till klimatomställnigen och insatser för naturvården och den biologiska mångfalden.

Nästan en tredjedel av Sveriges skogsmark är tagen ur produktion. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde för sju år sedan har över 1 000 nya naturreservat inrättas eller utvidgats. Vi ska självklart ta hand om värdefull natur. Men vi avverkar i princip hela den tillgängliga tillväxten i skogen. Vi anser att den totala mängden skogen som är tagen ur produktion inte ska öka. Utgångspunkten ska bör vara att om nya områden skyddas, ska områden med relativt lägre naturvärden börja brukas igen.

Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen konstaterar att formellt skyddade områden som staten ansvarar för lider av ett skötselunderskott. Vi vill att redan skyddade områden ska förvaltas bättre, så att de naturvärden och den biologiska mångfald som ligger till grund för skyddet bevaras och utvecklas.

I kontrast till Moderaternas skogspolitik står regeringens politik. Den innebär att 500 000 hektar skog i norra Sverige – som motsvarar en yta lika stor som Västmanland – ska skyddas. Med tvång om det behövs. Miljö- och klimatminister Per Bolund kallar områdena för Sverige Amazonas och antyder därmed en parallell till det ohållbara skogsbruk som bedrivs i regnskogen. Det är djupt orättvist mot svenska skogsägare och avslöjar regeringens syn på och kunskap om det svenska skogsbruket. I Sverige växer skogarna och de senaste decennierna har den biologiska mångfalden ökat.

Regeringen med Miljöpartiet i spetsen vill stänga ned samhället. Moderaterna vill ställa om det.

Sverige behöver en ny regering som får ordning på landet. Vi säger ja till klimatåtgärder som gör skillnad på riktigt och ser en av Sveriges basnäringar som en tillgång för vårt land och inte en belastning.

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson