facebooktwittermail d

Moderaterna: Regeringen måste ge svar om Sveaskogs framtid

Vi vill öka produktionen i skogen och anser att vi har nått en gräns för hur mycket skog, arealmässigt, som ska skyddas. Det skriver Moderaternas näringspolitiske talesperson Lars Hjälmered och landsbygdspolitiske talesperson John Widegren.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det har blossat upp en debatt gällande Sveaskogs framtid efter att bolagets vd plötsligt fick gå från sin tjänst i mitten av januari. Som en följd av detta valde näringsutskottet i riksdagen att kalla in Sveaskogs styrelseordförande. Nu på tisdag, 9/2, kommer dessutom ansvarig minister Ibrahim Baylan (S) dit för att svara på frågor om Sveaskogs framtid.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Sveaskogs kärnverksamhet är att förvalta skogen och sälja timmer och andra produkter från skogen, därjämte ägnar sig bolaget åt bland annat viktig naturvård. Bolaget har ett avkastningskrav på 4,5 procent varje år. Genom sin verksamhet bidrar det till intäkter till staten och till klimatomställningen samt arbetet med att skydda och förvalta värdefull natur.

Medan Socialdemokraterna åtminstone påstår att de även fortsättningsvis vill att Sveaskog ska ägna sig åt skogsbruk, vill deras regeringspartner Miljöpartiet ge ett nytt ägardirektiv till Sveaskog, som innebär att mer av bolagets skog ska tas ur produktion. Det är samma skogspolitik som regeringen har bedrivit under lång tid och som avspeglades i Skogsutredningen som presenterades innan jul. Mer och mer mark tas ur produktion - mer än en fjärdedel av skogen är tagen ut produktion - med negativa konsekvenser för både skogsägare och möjligheten att använda skogen och produkter från skogen i klimatomställningen.

Frågan är vad regeringen vill med Sveaskog och skogspolitiken i allmänhet? För Moderaterna är den saken klar. Vi vill öka produktionen i skogen och anser vi har nått en gräns för hur mycket skog, arealmässigt, som ska skyddas. Moderaterna vill i stället ge fler människor en möjlighet att äga och bruka skog. Vi vill därför inrätta ett nytt markförsäljningsprogram för Sveaskog, där 20 procent av den produktiva skogsmarken säljs till enskilda skogsägare.

Genom att sälja många mindre skogsegendomar i hela landet stärker vi förutsättningarna att bo och verka på landsbygden. Markförsäljningen bör kompletteras med ett markbytesprogram, så att Sveaskog kan skydda värdefulla områden samtidigt som enskilda skogsägare får produktiv mark i utbyte. I januariöverenskommelsen har ett sådant program utlovats, men det har fortfarande inte blivit av.

Vi vill också att redan skyddade områden ska förvaltas bättre så att de värden som låg till grund för skyddet bevaras och utvecklas, till gagn för den biologiska mångfalden.

Ibrahim Baylan har nu chansen att förklara för näringsutskottet vad regeringen egentligen vill med Sveaskog. Kommer Miljöpartiet få igenom sina krav som innebär att skogen inte kan vara med i omställningsarbetet eller kommer den välja en väg som på riktigt skulle värna klimatomställningen?

Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson

John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER OM SVEASKOG:

Sveaskogs vd uppsagd med omedelbar verkan

Sveaskogs Hannele Arvonen: Styrelsen tror inte jag kan implementera strategin

ATL kommentar: Omöjligt uppgift leverera mer av allt

”Styrelsen saknar kompetens om skogen”