facebooktwittermail d

Domen: Markägare har rätt till ersättning

Enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har markägare rätt till ersättning om avverkningar stoppas på grund av tjäder eller knärot.