facebooktwittermail d

Möckelns såg överväger flytt

Möckelns sågverk överväger att flytta produktionen från Älmhult till anläggningen i Hökön.


Några beslut är inte fattade men diskussioner förs med kommunen sedan ett år tillbaka.

- Det handlar om en successiv flytt i så fall. Vi har flera år på oss, säger vd Thomas Löndahl till Smålandsposten.

En bidragande orsak till att företaget går i flyttankar är att platsen vid Möckelns strand skulle kunna vara attraktiv för strandnära bostäder.

- Ett nytt sågverk skulle aldrig ha byggts på denna platsen i dag även om det var en bra plats då, säger Thomas Löndahl.

Den sågade volymen vid Möckelnsågen uppgår till cirka 75 000 kubikmeter per år, medan hyvlad volym ligger på 35 000 kubikmeter. ATL.nu