facebooktwittermail

Mobil gröngödsling i försök

Att skörda ensilage och använda som gröngödsel på annat fält skulle kunna vara ett sätt för vissa ekoodlare att säkra sitt behov av gödsel.

Havrefält.
På Borgebyfältet finns skillnad på havren som gödslats med ensilerad rödklöver (vänster) och ensilerad vitklöver (höger), både i färg och höjd. FOTO: HANS DAHLGREN

För ekoodlare finns det utmaningar som konventionella odlare inte behöver fundera över i samma utsträckning. En av dem är tillgången på gödsel. Ett tvåårigt försök visar att ensilage av kvävefixerande grödor kan vara ett sätt att säkra tillgången.

– Det är nästan ingen som använder detta idag, så det är något som skulle kunna bli större. Här producerar vi kväve hemma på gården och slipper vara beroende av omvärlden, säger Per Modig, ekorådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne.